Birkholmposten er i drift uden driftforstyrrelser.